Tư vấn trực tuyến

  ĐỘI NGŨ

Luật sư Lê Cao Cường - Giám đốc, Luật sư điều hành. Luật sư Lê Cao Cường có hơn 13 năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý trong các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại, doanh nghiệp, hợp đồng, thuế, bất động sản, M&A, chứng khoán, tài trợ vốn, tranh tụng kinh doanh thương mại, hình sự, dân sự, hành chính. Trước khi gia nhập ANVLaw, Luật sư Lê Cao Cường từng trải qua các vị trí chuyên viên pháp lý và tư vấn đầu tư dự án tại Vinaconex, Chuyên viên pháp lý tại Ngân hàng OceanBank, Chuyên viên pháp lý tại Ngân hàng VIB, Quản lý pháp lý của Tập đoàn Hà Đô, Quản lý pháp lý tại Thudo Invest.

Kinh nghiệm: Luật sư Lê Cao Cường có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực về đầu tư, hợp tác kinh doanh, bất động sản, tài chính ngân hàng, M&A, chứng khoán, bảo hiểm, doanh nghiệp, thương mại, hợp đồng, xây dựng, hạ tầng, tài trợ vốn và dự án, dân sự, hình sự, đất đai, hành chính… Luật sư Lê Cao Cường đã tham gia tư vấn đầu tư và thành lập nhiều doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực, tư vấn phát triển nhiều dự án đầu tư, dự án bất động sản quy mô lớn, đàm phán nhiều hợp đồng hợp tác đầu tư, kinh doanh, tài trợ vốn, mua bán cổ phần, chứng khoán, M&A cho các đối tác trong và ngoài nước, tham gia giải quyết nhiều vụ việc tranh chấp về kinh doanh, thương mại, hợp đồng, dân sự, hình sự, đất đai, hành chính. Ngoài ra Luật sư Lê Cao Cường có mối quan hệ sâu rộng với cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước sở, ban ngành.

Liên hệ:

Mobile: 0946 311 881
Mail:

cuong@anvlaw.com

Tel: +84 (04) 628 10070
Fax: +84 (04) 628 10070

Phó Giám đốc, Luật sư Nguyễn Hải Yến, Luật sư Nguyễn Hải Yến có nhiều kinh nghiệm tư vấn pháp lý trong các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại, hợp đồng, doanh nghiệp, tranh tụng. Trước khi tham gia ANVLaw, Luật sư Nguyễn Hải Yến từng là luật sư tại Văn phòng Luật Dragon, luật sư tại Công ty Luật The Light. 

Kinh nghiệm: Luật sư Nguyễn Hải Yến có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh về bất động sản, đầu tư, tài chính ngân hàng, thương mại, xây dựng, M&A, chứng khoán, bảo hiểm, hợp đồng, sở hữu trí tuệ, vận tải, tranh tụng… Luật sư Nguyễn Hải Yến đã tham gia tư vấn cho nhiều dự án bất động sản quy mô lớn, đàm phán nhiều hợp đồng hợp tác đầu tư, kinh doanh và các hợp đồng khác có giá trị lớn trong nhiều lĩnh vực cho các đối tác trong và ngoài nước, tham gia giải quyết nhiều vụ việc tranh chấp về kinh doanh, thương mại, hợp đồng, dân sự, hình sự, đất đai.

Liên hệ:

Mobile:
0973 579 690
Mail:

yen@anvlaw.com

Tel: +84 (04) 628 10070
Fax: +84 (04) 628 10070

Phó Giám đốc, Luật sư Tạ Quang Toàn, Luật sư Tạ Quang Toàn có nhiều kinh nghiệm tư vấn pháp lý trong các lĩnh vực doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, đầu tư, kinh doanh, thương mại, hợp đồng, tranh tụng, tranh chấp kinh doanh thương mại, hình sự, dân sự, đất đai, hành chính. Trước khi tham gia ANVLaw, luật sư Tạ Quang Toàn từng là Phó Giám đốc Công ty Luật WikiLaw Hà Nội, luật sư tại Công ty Luật Winco, luật sư tại Văn phòng Luật sư Royal, chuyên viên tại Sở Tư Pháp Thành phố Hải Phòng.

Kinh nghiệm: Phó Giám đốc, Luật sư Tạ Quang Toàn có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh về doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, bất động sản, đầu tư, hợp đồng, tài chính ngân hàng, thương mại, xây dựng, M&A, chứng khoán, bảo hiểm, vận tải, tranh tụng giải quyết tranh chấp các vụ án kinh doanh thương mại, hình sự, dân sự, đất đai, hành chính…, đặc biệt  Phó Giám đốc, Luật sư Tạ Quang Toàn là luật sư, chuyên gia tư vấn có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng, quản lý dự án giao thông, BOT hạ tầng, giao thông... Luật sư Tạ Quang Toàn đã tham gia tư vấn cho nhiều dự án đầu tư, nhiều dự án bất động sản, đàm phán nhiều hợp đồng hợp tác đầu tư, kinh doanh và các hợp đồng khác có giá trị lớn trong nhiều lĩnh vực cho các đối tác trong và ngoài nước, tham gia tư vấn và giải quyết nhiều vụ việc tranh chấp về kinh doanh, thương mại, hợp đồng, dân sự, hình sự, đất đai, hành chính.

Liên hệ:

Mobile:

0906 021 888

Mail:

toan@anvlaw.com 

Tel:

+84 (04) 628 10070

Fax:

+84 (04) 628 10070

Luật sư Trương Đức Phúc, Luật sư Trương Đức Phúc có nhiều kinh nghiệm tư vấn pháp lý trong các lĩnh vực ly hôn, hình sự, đất đai, hành chính, dân sự, doanh nghiệp, đầu tư, kinh doanh, thương mại, hợp đồng. Trước khi tham gia ANVLaw, Luật sư Trương Đức Phúc là luật sư tại Công ty Luật Danh Chính, Công ty Luật Hợp danh Đông Nam Á, Công ty Luật Triệu Sơn, Giám đốc Công ty Luật Vinalaw.

Kinh nghiệm: Luật sư Trương Đức Phúc có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh về ly hôn, dân sự, hình sự, đất đai, hành chính, doanh nghiệp, đầu tư, kinh doanh, thương mại, hợp đồng, bất động sản, tài chính ngân hàng, thương mại, xây dựng, M&A, chứng khoán, bảo hiểm, sở hữu trí tuệ, vận tải… Luật sư Trương Đức Phúc đã tham gia tư vấn, giải quyết cho nhiều vụ việc ly hôn, hình sự, dân sự, đất đai, hành chính, tư vấn nhiều dự án đầu tư, bất động sản, đàm phán nhiều hợp đồng hợp tác đầu tư, kinh doanh và các hợp đồng khác có giá trị lớn trong nhiều lĩnh vực cho các đối tác trong và ngoài nước, tham gia tư vấn và giải quyết nhiều vụ việc tranh chấp trong các lĩnh vực kinh doanh, thương mại, hợp đồng, dân sự, hình sự, đất đai, hành chính, hôn nhân.

Liên hệ:

Mobile:
0988 856 399
Mail:

phuc@anvlaw.com

Tel: +84 (04) 628 10070
Fax: +84 (04) 628 10070

Luật sư Hoàng Thị Mai Anh, Luật sư Hoàng Thị Mai Anh được đào tạo chuyên ngành luật tại Đại học Luật Hà Nội. Luật sư Hoàng Thị Mai Anh có nhiều kinh nghiệm pháp lý trong các lĩnh vực doanh nghiệp, tư vấn đầu tư, dự án, hợp đồng, thương mại, ngân hàng, chứng khoán, M&A, xây dựng, bất động sản, sở hữu trí tuệ, thuế, bảo hiểm, nghiên cứu phân tích thị trường và cơ hội đầu tư, tư vấn và tranh tụng thương mại kinh doanh, dân sự, hình sự, đất đai, hành chính.

Liên hệ:

Mobile:

0976 292 945

Mail:

maianh@anvlaw.com 

Tel:

+84 (04) 628 10070

Fax:

+84 (04) 628 10070

Luật sư Đỗ Thị Thu Giang, Luật sư Đỗ Thị Thu Giang có hơn 17 năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý trong các lĩnh vực tranh tụng hình sự, dân sự, đất đai, hành chính, kinh doanh thương mại. Trước khi tham gia ANVLaw, Luật sư Đỗ Thị Thu Giang từng là luật sư tại Văn phòng Luật sư Nguyễn Thanh và cộng sự, Văn phòng Luật sư Gia Phạm, chuyên viên tại Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp - Văn phòng Quốc hội, Luật sư nội bộ tại Tập đoàn Hà Đô, Luật sư nội bộ tại Tập đoàn Đông Thiên Phú, Luật sư tại Công ty Luật Dragon, Luật sư tại Công ty Luật The Light…

Kinh nghiệm: Luật sư Đỗ Thị Thu Giang có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh về vực tranh tụng hình sự, dân sự, đất đai, hành chính, kinh doanh thương mại... Luật sư Đỗ Thị Thu Giang đã tham gia vực tranh tụng cho nhiều vụ án hình sự, dân sự, đất đai, hành chính, kinh doanh thương mại..., tư vấn cho nhiều dự án, hợp đồng hợp tác đầu tư, kinh doanh cho các đối tác.

Liên hệ:

Mobile:

0934 363 677

Mail:

thugiang@anvlaw.com 

Tel:

+84 (04) 628 10070

Fax:

+84 (04) 628 10070

Luật sư Đào Anh Ban, Luật sư Đào Anh Ban có 9 năm kinh nghiệm quản lý và tư vấn pháp lý trong các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại, hợp đồng, doanh nghiệp, tranh tụng, đất đai, sở hữu trí tuệ, ngân hàng. Trước khi tham gia ANVLaw, Luật sư Đào Anh Ban từng là quản lý hành chính nhân sự tại OCB Bank, Trưởng phòng xuất khẩu lao động và pháp lý tại TMS Group, luật sư tại Công ty Luật Thịnh Trí... Luật sư Đào Anh Ban hiện là Trưởng đại diện tại văn phòng Hồ Chí Minh của ANVLaw.

Kinh nghiệm: Luật sư Đào Anh Ban có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh về doanh nghiệp, bất động sản, đầu tư, tài chính ngân hàng, thương mại, xây dựng, M&A, chứng khoán, bảo hiểm, hợp đồng, sở hữu trí tuệ, vận tải, hình sự, dân sự, hành chính, lao động… Luật sư Đào Anh Ban đã tham gia tư vấn đầu tư cho nhiều dự án, đàm phán nhiều hợp đồng hợp tác đầu tư, kinh doanh và các hợp đồng có giá trị lớn trong nhiều lĩnh vực cho các đối tác trong và ngoài nước, tham gia giải quyết nhiều vụ việc tranh chấp về hợp đồng, kinh doanh, thương mại, dân sự...

Liên hệ:

Mobile:
0922 020 040
Mail:

ban@anvlaw.com

Tel: +84 (04) 628 10070
Fax: +84 (04) 628 10070

Luật sư Nguyễn Trường Sơn, Luật sư Nguyễn Trường Sơn có nhiều kinh nghiệm tư vấn pháp lý trong các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại, hợp đồng, doanh nghiệp, tranh tụng, đất đai. Trước khi tham gia ANVLaw, Luật sư Nguyễn Trường Sơn từng là luật sư tại các Văn phòng Luật Triệu Sơn.

Kinh nghiệm: Luật sư Nguyễn Trường Sơn có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh về đất đai, bất động sản, đầu tư, tài chính ngân hàng, thương mại, xây dựng, M&A, chứng khoán, bảo hiểm, hợp đồng, sở hữu trí tuệ, vận tải, hình sự, dân sự, hành chính, lao động… Luật sư Nguyễn Trường Sơn đã tham gia tư vấn đầu tư cho nhiều dự án, đàm phán nhiều hợp đồng hợp tác đầu tư, kinh doanh và các hợp đồng khác có giá trị lớn trong nhiều lĩnh vực cho các đối tác trong và ngoài nước, tham gia giải quyết nhiều vụ việc tranh chấp về hợp đồng, dân sự, hình sự, đất đai, hành chính, dân sự, kinh doanh thương mại.

Liên hệ:

Mobile:
0947 371 985
Mail:

nguyenson@anvlaw.com

Tel: +84 (04) 628 10070
Fax: +84 (04) 628 10070

Luật sư Trần Mạnh Tùng, Luật sư Trần Mạnh Tùng có hơn 12 năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý trong các lĩnh vực hình sự, đất đai, hành chính, tài chính ngân hàng, M&A, đầu tư, kinh doanh, thương mại, hợp đồng, doanh nghiệp, tranh tụng. Trước khi tham gia ANVLaw, Luật sư Trần Mạnh Tùng là luật sư độc lập đại diện cho nhiều doanh nghiệp và cá nhân tại Hải Phòng, Luật sư Trần Mạnh Tùng hiện là Trưởng văn phòng giao dịch tại Hải Phòng của ANVLaw.

Kinh nghiệm: Luật sư Trần Mạnh Tùng có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh về đầu tư, doanh nghiệp, tài chính ngân hàng, thương mại, xây dựng, bất động sản, M&A, chứng khoán, bảo hiểm, hợp đồng, hình sự, dân sự, hành chính… Luật sư Trần Mạnh Tùng đã tham gia giải quyết nhiều vụ án tranh chấp, tư vấn pháp lý cho nhiều doanh nghiệp, dự án đầu tư bất động, đàm phán nhiều hợp đồng hợp tác đầu tư, kinh doanh và các hợp đồng khác có giá trị lớn trong nhiều lĩnh vực cho các đối tác trong và ngoài nước, đặc biệt Luật sư Trần Mạnh Tùng đã tham gia giải quyết nhiều vụ việc tranh chấp về kinh doanh, thương mại, hợp đồng, dân sự, hình sự, đất đai, hành chính.

Liên hệ:

Mobile:
0913 521 700
Mail:

tung@anvlaw.com

Tel: +84 (04) 628 10070
Fax: +84 (04) 628 10070

Luật sư Lưu Hoài Nam, Luật sư Lưu Hoài Nam có hơn 12 năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý trong các lĩnh vực tài chính ngân hàng, M&A, đầu tư, kinh doanh, thương mại, hợp đồng, doanh nghiệp, tranh tụng. Trước khi tham gia ANVLaw, Luật sư Lưu Hoài Nam là Chuyên viên Pháp lý và Tư vấn đầu tư dự án tại Văn phòng Luật sư AIC, Văn phòng Luật sư Chu Đông, Công ty Luật TNHH Đức Việt, Trưởng phòng Pháp chế của Ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu (GP.Bank), Trưởng phòng Quản lý Tín dụng tại Chi nhánh Thăng Long - Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt (LienVietPostBank).

Kinh nghiệm: Luật sư Lưu Hoài Nam có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực về đầu tư, hợp tác kinh doanh, bất động sản, M&A, chứng khoán, bảo hiểm, doanh nghiệp, thương mại, hợp đồng, xây dựng, hạ tầng, bảo hiểm…đặc biệt Ông nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, tài trợ vốn và dự án. Luật sư Lưu Hoài Nam thường xuyên tham gia tư vấn cho nhiều dự án đầu tư lớn trong các lĩnh vực, đàm phán nhiều hợp đồng hợp tác đầu tư, kinh doanh, tín dụng, bảo lãnh, thế chấp, tài trợ vốn, mua bán cổ phần, chứng khoán, M&A cho các đối tác trong và ngoài nước, Ông cũng tham gia giải quyết nhiều vụ việc tranh chấp về kinh doanh, thương mại, hợp đồng và đặc biệt là các tranh chấp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

 Liên hệ:

Mobile:
0983 784 468
Mail:

nam@anvlaw.com

Tel: +84 (04) 628 10070
Fax: +84 (04) 628 10070

Luật sư Phan Tiến Hùng, Luật sư Phan Tiến Hùng có nhiều kinh nghiệm tư vấn pháp lý trong các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại, hợp đồng, doanh nghiệp, tranh tụng, dân sự, hình sự, đất đai. Trước khi tham gia ANVLaw, Luật sư Phan Tiến Hùng từng làm việc tại Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTex), Tổng công ty PVFCCo (Đạm Phú Mỹ).

Kinh nghiệm: Luật sư Phan Tiến Hùng có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh về bất động sản, doanh nghiệp, đầu tư, tài chính ngân hàng, thương mại, xây dựng, M&A, chứng khoán, bảo hiểm, hợp đồng, sở hữu trí tuệ, vận tải, công nghiệp năng lượng, tranh tụng, dân sự, hình sự, đất đai… Luật sư Phan Tiến Hùng đã tham gia tư vấn cho nhiều dự án bất động sản quy mô lớn, đàm phán nhiều hợp đồng hợp tác đầu tư, kinh doanh và các hợp đồng khác có giá trị lớn trong nhiều lĩnh vực cho các đối tác trong và ngoài nước, tham gia giải quyết nhiều vụ việc tranh chấp về kinh doanh, thương mại, hợp đồng, dân sự, hình sự, đất đai, hành chính.

Liên hệ:

Mobile:
0902 216 756
Mail:

tienhung@anvlaw.com

Tel: +84 (04) 628 10070
Fax: +84 (04) 628 10070

Luật sư Nguyễn Ngọc Tuấn, Luật sư Nguyễn Ngọc Tuấn là một Luật sư am hiểu pháp luật, môi trường đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam. Ngoài là một Luật sư giầu kinh nghiệm, Ông Nguyễn Ngọc Tuấn còn là người sáng lập và điều hành của các doanh nghiệp cổ phần trong lĩnh vực phụ gia bê tông và vật liệu xây dựng, thiết kế kiến trúc, quy hoạch,... Với kiến thức của một Luật sư giầu kinh nghiệm cộng với những kinh nghiệm trong quản lý, điều hành các doanh nghiệp đang tham gia hoạt động trong môi trường kinh doanh năng động tại Việt Nam, chính những điều này tạo cho những tư vấn của Luật sư Nguyễn Ngọc Tuấn càng trở nên giầu thực tiễn.

Liên hệ:

Mobile: 0934 435 588
Mail: tuannguyen@anvlaw.com
Tel: +84 (04) 628 10070
Fax: +84 (04) 628 10070

Luật sư Lê Văn Thành, Luật sư Lê Văn Thành có 9 năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý trong các lĩnh vực về đầu tư, bất động sản, tài chính ngân hàng, M&A, chứng khoán, bảo hiểm, doanh nghiệp, thương mại, hợp đồng, xây dựng, tài trợ vốn và dự án, dân sự, tranh tụng,… Luật sư Lê Văn Thành đã tham gia tư vấn đầu tư và thành lập nhiều doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực, tư vấn phát triển nhiều dự án đầu tư, đàm phán nhiều hợp đồng hợp tác kinh doanh, mua bán cổ phần, chứng khoán, M&A cho các đối tác trong và ngoài nước, tham gia giải quyết nhiều vụ việc tranh chấp về kinh doanh, thương mại, dân sự, hình sự.

Liên hệ:

Mobile: 0936 748 898
Mail: thanhle@anvlaw.com 
Tel: +84 (04) 628 10070
Fax: +84 (04) 628 10070

Luật sư Vũ Khắc Thư, Luật sư Vũ Khắc Thư là luật sư giầu kinh nghiệm khi từng làm việc tại Ban Pháp chế Tập đoàn EVN. Luật sư Vũ Khắc Thư đặc biệt kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư các dự án năng lượng như thủy điện, nhiệt điện, các dự án đầu tư BT, BOT, BTO,… Ngoài ra Luật sư Vũ Khắc Thư cũng là một luật sư nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực luật khác như doanh nghiệp, tài trợ vốn, M&A, chứng khoán, xây dựng, bất động sản, thương mại, bảo hiểm, hợp đồng, tham gia giải quyết nhiều tranh chấp kinh doanh, thương mại, hợp đồng, dân sự. Luật sư Vũ Khắc Thư đã tham gia đàm phán nhiều giao dịch hợp tác đầu tư, kinh doanh có giá trị lớn trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là các dự án đầu tư có sự tham gia của Tập đoàn EVN. Hiện Luật sư Vũ Khắc Thư đang làm việc tại Tập đoàn EVN.

Liên hệ:

Mobile: 0988 978 009
Mail: thuvu@anvlaw.com          
Tel: +84 (04) 628 10070
Fax: +84 (04) 628 10070

Cộng sự – Chuyên viên Phan Văn Thắng, Ông Phan Văn Thắng tốt nghiệp cử nhân Kinh tế, ngoài chuyên nghành Kinh tế Ông Phan Văn Thắng còn giữ vai trò trợ lý, cố vấn cho nhiều lãnh đạo các doanh nghiệp, Ông Thắng có mối quan hệ sâu rộng với hệ thống cơ quan chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp. Ngoài vai trò trợ lý, Ông Phan Văn Thắng cũng là chuyên gia cố vấn luật của nhiều lãnh đạo doanh nghiệp. Ông Phan Văn Thắng có kinh nghiệm trong các lĩnh vực luật về doanh nghiệp, đầu tư, xây dựng, bất động sản, thương mại, hợp đồng, tài chính ngân hàng, xuất nhập khẩu, vận tải, tranh tụng, giải quyết tranh chấp…đặc biệt Ông Thắng nhiều kinh nghiệm thương thảo, đàm phán giải quyết công nợ các giao dịch, hợp đồng kinh tế với nhiều năm làm việc thực tế. Ông Thắng đã tham gia giải quyết thành công cho nhiều vụ việc có tính chất phức tạp với sự tham gia của nhiều bên.

Liên hệ:

Mobile:

0934 213 699              

Mail: thangphan@anvlaw.com 
Tel: +84 (04) 628 10070
Fax: +84 (04) 628 10070

Cộng sự – Luật sư Lê Đức Thọ, Ông Lê Đức Thọ là Luật sư của ANVLaw với hơn 6 năm kinh nghiệm pháp lý trong các lĩnh vực về doanh nghiệp, đầu tư, kinh doanh - thương mại, hợp đồng, bất động sản, M&A... đặc biệt Luật sư Lê Đức Thọ có kiến thức tư vấn chuyên sâu trong các lĩnh vực Bất động sản, Hợp đồng và Quản trị nội bộ doanh nghiệp. Ông từng là Luật sư tư vấn tại Công ty Cổ phần Tư Vấn Quốc Gia Việt Nam (Consulting Vietnam Corporation), Luật sư kiêm trợ lý Chủ tịch Hưng Hải Group tham gia đàm phán, hợp tác, xây dựng khung pháp lý với các đối tác trong và ngoài nước tại dự án Đất hiếm - Phong Thổ - Lai Châu, ngoài ra Ông còn là Luật sư tư vấn khung pháp lý cho rất nhiều dự án đầu tư, kinh doanh khác như dự án chuyển nhượng đất đồi phát triển lâm nghiệp tại Lạc Sơn, Lạc Thủy - Hòa Bình, dự án cấp phép, khai thác, chế biến Quặng Atimon Hòa bình... Với nền tảng kiến thức pháp luật vững chắc cộng nhiều kinh nghiệm thực tế, Ông được khách hàng đánh giá cao trong nhiều lĩnh vực tư vấn, loại trừ rủi ro pháp lý. Hiện Ông Lê Đức Thọ là Luật sư nội bộ của Trung tâm Ô tô Công nghệ cao (CNC) thuộc Bộ LĐTB&XH.

Liên hệ:

Mobile: 0978 118 005
Mail: thoduc@anvlaw.com 
Tel: +84 (04) 628 10070
Fax: +84 (04) 628 10070

Luật sư Lê Thị Thu, Luật sư Lê Thị Thu là một luật sư giầu kinh nghiệm pháp lý trong các lĩnh vực về  tư vấn đầu tư, kinh doanh, doanh nghiệp, hợp đồng, thương mại, phân phối, xây dựng, bất động sản, sở hữu trí tuệ, nghiên cứu phân tích thị trường và cơ hội đầu tư, tranh tụng thương mại và kinh doanh,... Hiện tại Luật sư Lê Thị Thu là luật sư nội bộ của Tập đoàn Thành Công Auto.

Liên hệ:

Mobile:

0979 492 450              

Mail: thule@anvlaw.com 
Tel: +84 (04) 628 10070
Fax: +84 (04) 628 10070

Chuyên viên pháp lý Trần Thị Huyền, chuyên viên Trần Thị Huyền được đào tạo chuyên ngành luật tại Đại học Luật Hà Nội. Chuyên viên Trần Thị Huyền có nhiều kinh nghiệm pháp lý trong các lĩnh vực doanh nghiệp, tư vấn đầu tư, dự án, hợp đồng, thương mại, ngân hàng, chứng khoán, M&A, xây dựng, bất động sản, sở hữu trí tuệ, thuế, bảo hiểm, nghiên cứu phân tích thị trường và cơ hội đầu tư, tư vấn và tranh tụng thương mại kinh doanh, dân sự, hình sự, đất đai, hành chính.

Liên hệ:

Mobile:

0968 621 150

Mail:

huyen@anvlaw.com 

Tel:

+84 (04) 628 10070

Fax:

+84 (04) 628 10070

Chuyên viên tư vấn Hà Thị Diễm, chuyên viên Hà Thị Diễm được đào tạo chuyên ngành luật kinh tế tại Viện Đại Học Mở Hà Nội. Chuyên viên Hà Thị Diễm có nhiều kinh nghiệm pháp lý trong các lĩnh vực doanh nghiệp, tư vấn đầu tư, dự án, hợp đồng, thương mại, ngân hàng, chứng khoán, M&A, xây dựng, bất động sản, sở hữu trí tuệ, thuế, bảo hienghiên cứu phân tích thị trường và cơ hội đầu tư, tư vấn và tranh tụng thương mại kinh doanh, dân sự, hình sự, đất đai, hành chính, dân sự, ly hôn.

Liên hệ:

Mobile:

0963 693 124

Mail:

diem@anvlaw.com 

Tel:

+84 (04) 628 10070

Fax:

+84 (04) 628 10070

Chuyên viên tư vấn Nguyễn Thị Thành, chuyên viên Nguyễn Thị Thành được đào tạo chuyên ngành luật tại Đại học Luật Hà Nội. Chuyên viên Nguyễn Thị Thành có nhiều kinh nghiệm pháp lý trong các lĩnh vực tư vấn đầu tư, doanh nghiệp, dự án, hợp đồng, thương mại, ngân hàng, chứng khoán, M&A, xây dựng, bất động sản, FDI, sở hữu trí tuệ, nghiên cứu phân tích thị trường và cơ hội đầu tư, tranh tụng thương mại và kinh doanh, dân sự, hình sự, hành chính, đất đai.

Liên hệ:

Mobile:

0962 620 341

Mail:

thanh@anvlaw.com 

Tel:

+84 (04) 628 10070

Fax:

+84 (04) 628 10070

Chuyên viên tư vấn Nguyễn Thị Minh Hảo, chuyên viên tư vấn Nguyễn Thị Minh Hảo được đào tạo chuyên ngành luật tại Khoa Luật - Học Viện An Ninh Nhân Dân. Chuyên viên Nguyễn Thị Minh Hảo có nhiều kinh nghiệm pháp lý trong các lĩnh vực đất đai, tư vấn đầu tư nước ngoài, xuất nhập cảnh, dự án, doanh nghiệp, hợp đồng, thương mại, ngân hàng, chứng khoán, M&A, xây dựng, bất động sản, thuế, sở hữu trí tuệ, nghiên cứu phân tích thị trường và cơ hội đầu tư, tư vấn và tranh tụng dân sự, hình sự, đất đai, hành chính, thương mại và kinh doanh.

Liên hệ: 

Mobile:

0396 252 710        

Mail: minhhao@anvlaw.com  
Tel: +84 (04) 628 10070
Fax: +84 (04) 628 10070

Chuyên viên tư vấn Lê Thị Hồng Nhung, chuyên viên Lê Thị Hồng Nhung được đào tạo chuyên ngành luật tại Đại học Luật Hà Nội. Chuyên viên Lê Thị Hồng Nhung có nhiều kinh nghiệm pháp lý trong các lĩnh vực tư vấn đầu tư, doanh nghiệp, dự án, hợp đồng, thương mại, ngân hàng, chứng khoán, M&A, xây dựng, bất động sản, FDI, sở hữu trí tuệ, lao động, nghiên cứu phân tích thị trường và cơ hội đầu tư, tranh tụng thương mại và kinh doanh, dân sự, đất đai.hình sự, hành chính.

Liên hệ:

Mobile:

0946 250 989

Mail:

nhung@anvlaw.com 

Tel:

+84 (04) 628 10070

Fax:

+84 (04) 628 10070

Chuyên viên tư vấn Vũ Thùy Linh, chuyên viên Vũ Thùy Linh được đào tạo chuyên ngành luật tại Đại học Luật Hà Nội. Chuyên viên Vũ Thùy Linh có nhiều kinh nghiệm pháp lý trong các lĩnh vực tư vấn đầu tư, doanh nghiệp, dự án, hợp đồng, thương mại, ngân hàng, chứng khoán, M&A, xây dựng, bất động sản, FDI, sở hữu trí tuệ, nghiên cứu phân tích thị trường và cơ hội đầu tư, tranh tụng thương mại và kinh doanh, dân sự, hình sự, hành chính, đất đai.

Liên hệ:

Mobile:

0966 535 145

Mail:

linh@anvlaw.com 

Tel:

+84 (04) 628 10070

Fax:

+84 (04) 628 10070

Cố vấn - Phó Giáo sư, Tiến sĩ luật Nguyễn Thị Nga, Phó Giáo sư, Tiến sĩ luật Nguyễn Thị Nga là giảng viên có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dậy môn Luật Đất đai và Pháp luật kinh doanh Bất động sản cho Trường Đại học Luật Hà Nội và nhiều trường Đại học khác.

Bên cạnh việc giảng dậy và là Trưởng bộ môn Luật Đất đai Trường Đại học Luật Hà Nội, Phó Giáo sư, Tiến sĩ luật Nguyễn Thị Nga còn là chuyên gia tư vấn pháp lý nhiều kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực doanh nghiệp, đất đai, đầu tư, kinh doanh Bất động sản. Hiện Phó Giáo sư, Tiến sĩ luật Nguyễn Thị Nga đã và đang tư vấn pháp lý thường xuyên cho nhiều Tập đoàn và các doanh nghiệp lớn trong nước cũng như các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Liên hệ:

Mobile 0903 225 819
Mail:
info@anvlaw.com
Tel: +84 (04) 628 10070
Fax:

+84 (04) 628 10070

Cố vấn - Ths. Vũ Đức Hoàng, Ông Vũ Đức Hoàng là chuyên gia luật nhiều kinh nghiệm khi từng làm việc trong những môi trường pháp lý tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước lớn của Việt Nam. Ông Vũ Đức Hoàng có hơn 8 năm kinh nghiệm pháp lý trong các lĩnh vực về tài chính, ngân hàng, đầu tư, kinh doanh, thương mại, chứng khoán, bất động sản, doanh nghiệp, M&A, tài trợ vốn, hợp đồng, tranh chấp thương mại, kinh doanh,... Ths. Vũ Đức Hoàng hiện là Phó phòng Giám sát pháp lý - Ban Pháp chế, Tổng Công ty Tài chính Dầu khí (PVFC), trước đó ông từng đảm nhiệm vị trí Phó phòng nghiệp vụ - Ban Pháp chế tại Tập đoàn VINASHIN và Thư ký tại tòa án Nhân dân Quận Hai Bà Trưng.

Liên hệ:

Mobile 0983 033 666
Mail:
info@anvlaw.com
Tel: +84 (04) 628 10070
Fax:

+84 (04) 628 10070 

Cố vấn – Luật sư Phạm Nguyên Hải, Luật sư Phạm Nguyên Hải đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại những công ty luật hàng đầu trong nước cũng như trong môi trường pháp lý tại các công ty đa quốc gia. Sau khi theo học LLM chuyên ngành International Trade Law tại London, Anh Quốc, ông đã tham gia tư vấn trong nhiều lĩnh vực như đầu tư nước ngoài, xúc tiến thương mại, tài chính, ngân hàng, tái cơ cấu doanh nghiệp, M&A, tranh tụng thương mại,... trong đó có một số dự án lớn của các Tập đoàn Nhà nước tại Việt Nam. Luật sư Phạm Nguyên Hải hiện là luật sư nội bộ của một tập đoàn công nghệ viễn thông quốc tế lớn có trụ sở tại Hà Nội. Trước đó, ông từng đảm nhận vị trí chuyên viên pháp lý cao cấp tại Công ty luật InvestConsult Legal Services trực thuộc Invest Consult Group. 

Liên hệ:

Mobile: 0936 609 069
Mail: info@anvlaw.com
Tel: +84 (04) 628 10070
Fax:

+84 (04) 628 10070 

Cố vấn – Luật sư Phan Xuân Hiếu, Luật sư Phan Xuân Hiếu tốt nghiệp cử nhân luật tại Đại học Luật Hà Nội, Ông Hiếu là một luật sư giàu kinh nghiệm pháp lý tại Việt Nam trong các lĩnh vực như tư vấn đầu tư, doanh nghiệp, xúc tiến thương mại, tài chính, tái cơ cấu doanh nghiệp, M&A, tài trợ vốn, tranh tụng thương mại. Hiện Luật sư Phan Xuân Hiếu đang tu nghiệp chuyên ngành luật kinh tế tại Nhật Bản. Ngoài kinh nghiệm pháp lý trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật Bản trong quá trình đầu tư, xúc tiến thương mại vào Việt Nam, Luật sư Phan Xuân Hiếu hiện còn là đại diện chính thức của ANVLaw tại Nhật Bản.

Liên hệ:

Mobile: (81) 090 2999 6899
Mail: phanhieu@anvlaw.com

 

Tin tức sự kiện
Từ vụ VinaCapital dừng đầu tư vào Ba Huân, nhìn lại sự "đắng ngắt" của ông chủ BV Hoàn Mỹ
2018 mua condotel, cần lưu ý những gì để tránh rủi ro?
Hàng loạt thương vụ M&A bất động sản trong quý I/2016
Ai “nắm dao đằng lưỡi” vụ ca sĩ Thu Minh đi kiện?
Những điểm mới đáng chú ý của luật Nhà ở và Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi) 2014
Những điểm mới đáng chú ý của Luật Đầu tư (sửa đổi) 2014
Casino tại Việt Nam: Cuộc đua ngầm đang quyết liệt
Cấm mang vàng miếng khi xuất nhập cảnh từ 15/5/2014
Usilk City và cuộc giải cứu chưa có tiền lệ
Hà Nội sẽ cấp sổ đỏ cho người nước ngoài

ĐỘI NGŨ , ,Công ty Luật ANVLaw, trang
 Copyright 2011 © ANVLaw. All Rights Reserved. Trang chủ Liên kết Tuyển dụng Download Miễn trừ Sitemap Liên hệ  
  Online: 2 Total: 863733